Cart 0

Securitatea Datelor Personale

CAPITOLUL I. POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În vederea oferirii serviciilor noastre și pentru a le putea îmbunătăți S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. prin intermediul site-ului www.occj.ro / www.occjstore.com prelucrează  datele  cu  caracter  personal ale utilizatorilor site-ului, cu  respectarea  prevederilor  legislației  de  protecție  a  datelor  cu  caracter personal în vigoare, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal sus-menționată  este  efectuată  de  către  S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L.  în mod direct. În acest sens, S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L.  devine operator de date cu caracter personal cu respectarea prevederilor  Regulamentului (UE) 2016/679 

Categoriile de date cu caracter personal ale persoanelor vizate supuse procesării sunt:

-date cu o functie de identificare generala (nume, prenume, pseudonim, data și locul nașterii, țara de origine, cetățenia, naționalitatea, rezidența, adresa de domiciliu și/sau corespondența, dacă este cazul, date referitoare la ocupație și venituri și date personale cu caracter special sau având o funcție de identificare de aplicabilitate generală:

>serie  și  număr  act  de  identitate;
>număr pașaport;
>numele și prenumele;
>adresa de e-mail;
>numărul de telefon mobil;
>contul de Facebook si de Facebook Messenger;
>adresa;
>codul numeric personal;
>vocea dumneavoastră și întrebările adresate atunci când luați legătura cu noi
>imaginea dumneavoastră atunci când vizitați locațiile noastre
>eventuale date referitoare la contul dvs. bancar – contul IBAN și la datele cardului bancar aferent acestui cont

-date generate de către S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. pe baza datelor menționate la lit. a) și a operațiunilor realizate de către utilizator, respectiv: cod identificare client etc.; Date cu privire la utilizarea de către dumneavoastră a website-ului nostru, pe care le obținem prin intermediul tehnologiilor de urmărire, precum cookie-uri, înregistrarea adresei IP, fișiere de tip log. Aceste date includ adresa IP și, în cazul în care v-ați înregistrat, detaliile de înregistrare, precum și informații precum paginile pe care le-ați vizualizat, pentru cât timp și itinerariul dumneavoastră pe site.

Refuzul  de  a  furniza  datele  cu  caracter  personal  determină  imposibilitatea  furnizării  serviciilor.  

Datele  cu  caracter  personal  ale  persoanelor  vizate  menționate  anterior  sunt  prelucrate  in  vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:

CAPITOLUL II. SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Vă informăm că prelucrarea și colectarea datelor dumneavoastră personale se face de către S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. exclusiv în vederea încheierii de către dumneavoastră a contractului de vânzare cumpărare – online de pe site-ul www.occj.ro / www.occjstore.com, în sensul achitării de către dvs. a produselor achiziționate și a livrării de către S.C OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. a produselor achiziționate , precum și:

>Pentru o mai bună cunoaștere a clienților, în vederea efectuării managementului portofoliului;
>Pentru implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal;
>Pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice și a serviciilor IT (inclusiv stocarea de date în țară);
>Pentru a vă confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat prin intermediul site-ului și aplicației;
>Pentru eventuale restituiri a sumelor achitate cu titlu de preț ca urmare a returnării produselor
>Pentru a vă furniza informații suplimentare cu privire la serviciile/produsele solicitate;
>În vederea gestionării reclamațiilor și sesizărilor referitoare la serviciile prestate;
>Atunci când vă înscrieți la un eveniment, puteți beneficia de opțiunea de a vă înscrie (prin bifarea unei căsuțe sau în alt mod) la o activitate sau serviciu, altul decât cel pe care îl solicitați. Spre exemplu, dacă vă înscrieți datele pentru o activitate promoțională, puteți fi întrebați de asemenea dacă doriți să vă abonați la buletinul informativ occj.ro / occjstore.com sau la alte produse, servicii și/sau evenimente ale SC OCCJ FASHION DIVISION SRL, sau dacă ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopuri publicitare, sau să participați la un sondaj. Aveți dreptul de a refuza aceste opțiuni suplimentare.
>Dacă și atunci când vă abonați la buletinul nostru informativ, vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă transmite periodic buletine informative. Veți fi eligibili pentru a primi diferite informați cu privire la activitățile și evenimentele noastre și ale afiliaților noștri (bonusuri, concursuri, tombole, promoții, campanii sociale, noi produse lansate sau oferite de noi sau afiliații noștri), indiferent dacă sunt organizate de noi sau de companii afiliate nouă.
>Dacă, și numai atunci când, acceptați să participați la un sondaj, vă vom folosi datele cu caracter personal pentru a vă transmite sondajele noastre, care sunt realizate de obicei pentru a afla opiniile clienților noștri în legătură cu produsele și serviciile noastre și pentru a îmbunătăți experiența acestora în legătură cu noi, însă și pentru a obține o confirmare a preferințelor, dorințelor, așteptărilor pieței și prin urmare pentru a vă putea oferi produse și servicii mai bune.
>Pentru a vă îmbunătăți experiența pe website-ul nostru și pentru a vă oferi conținut particularizat, colectăm date cu privire la utilizare de către dumneavoastră a website-ului, precum paginile pe care le-ați vizualizat, pentru cât timp și itinerariul dumneavoastră. Aceste date includ adresa dumneavoastră IP și, în cazul în care v-ați înregistrat, detaliile de înregistrare, și sunt colectate folosind cookie-uri sau alte tehnologii de urmărire. În acest sens, vă informăm că există următoarele categorii de cookie-uri pe website-ul nostru: esențiale, de publicitate, urmărire, analiză și particularizare. Toate cookie-urile, cu excepția cookie-urilor esențiale, care sunt necesare pentru ca website-ul nostru să poată funcționa, pot fi refuzate, dacă doriți. În cazul în care ștergeți toate cookie-urile, anumite funcționalități ale website-ului nostru, precum reținerea detaliilor de înregistrare, nu vor funcționa și experiența pe site-ul nostru vă poate fi afectată.

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate, S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate precum și datele pe care site-ul occj.ro / occjstore.com le generează pe baza acestora.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor de arhivare sau în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

1.Dreptul la informare, reprezintă dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L.;
2.Dreptul de acces la date, reprezintă dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L., cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, inclusiv punerea la dispoziția dumneavoastră a unui document conținând datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării efectuată de către S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L.;
3.Dreptul  la rectificare, reprezintă dreptul  de  a obține  rectificarea și  completarea  de  către S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. a datelor inexacte sau după caz, incomplete;
4.Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), reprezintă dreptul de a obține eliminarea prin ștergere  a  datelor  dvs.  cu  caracter  personal  aflate  în  bazele  de  date  ale  S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. în măsura îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege;
5.Dreptul la restricționarea prelucrării, în cazurile și condițiile prevăzute de lege;
6.Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date  să  fie  transmise  de  către  S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. către  alt  operator  de  date,  în masura în care sunt îndeplinite condițiie prevăzute de lege;
7.Dreptul  la  opozitie, reprezintă  dreptul  de  a  se  opune  procesării  datelor  cu  caracter  personal (inclusiv prin crearea de profiluri) din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, în condițiile prevăzute de lege;
8.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face subiectul unei decizii luate exclusiv  pe baza  unor activități de  prelucrare automate  cu excepția situațiilor în care aceast tip de activitate este (i) necesară pentru încheierea și/sau executarea unui contract între părți, (ii) reprezintă o cerință a legislației în vigoare, (iii) a fost acceptată în mod expres de către persoana vizată. În cazurile identificate la punctele (i) și (iii), persoana vizată are dreptul a-și exprima punctul de vedere, a obține intervenție umană și de a contesta decizia respectiva.
9.Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competete, în masura în care va considera necesar.

LOCATIA DATELOR

Datele sunt stocate pe teritoriul Uniunii Europene, în deplina concordanță cu cerințele legale și în condiții de maximă siguranță și protecție.

S.C.  OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. în calitate de autor, propietar si administrator al site-ului, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane fizice care accesează aplicația, respectiv site-ul nostru.

Echipa S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor site-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor site-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile prezentate în prezentul capitol.

S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate (capilolul II), datele personale care ne sunt furnizate de către utilizatori. Noi utilizăm informațiile strânse de pe site, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dvs., de a soluționa întrebările dvs, de a imbunătăți site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creșterii calitații produselor si serviciilor oferite.

Prin crearea și înregistrarea în cont vă dați acordul asupra utilizării datelor dvs cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dvs precum și news-lettere cu informații utile.

Orice informație furnizată de către dumneavoastră prin intermediul site-ului va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de S.C. OCCJ FASHION DIVISION S.R.L. în conformitate cu scopurile prezentate.

În cazul în care aveți nelămuriri, puteți să apelați la metodele de contact prezente în pagina “Contact”.